YENİAY YAZILARI

YENGEÇ YENİAYI

city street building house
Photo by Emrullah Talha Azaklı on Pexels.com

Evler, Sokaklar, Ait olduğumuz Yerler Neresi?

“Tıpkı dünyaya ödünç verildiğin günkü gibi

Güneş tüm gezegenleri selamlıyordu

Varoluşuna sebep olan kanuna göre sende sürekli geliştin

Böyle olmaydın, kendinden kaçamazsın

Kahin kadınlar ve peygamberler de böyle demişlerdi:

Hiçbir zaman hiçbir güç yaşayarak gelişen

Bu kalıbı parçalayamaz.”

Johann Wolfgang Goethe ( 1749- 1832)

Keskin, abartı içere, duygusal yanlarımızı zorlayan, içerisinde ahlakın, değer yargılarının ve inandıklarımızın olduğu bir yeniay. Sorgulatacak mı bize? Evet, içinde ailemizin bize ait olanların da olduğu konular yakından ilgilendirecek bizleri.

Yeniaylar başlangıçlarımızı anlatır, deriz hep. Başlarken hangi ruh halinde olduğumuzda büyük önem taşır, elbette. Bizi aydınlatan iki ışık Yengeç burcunda yan yana gelerek önümüzdeki süreçte bizi neler beklediğine dair ip uçları verecek.

YENGEÇ YENİAYI

29 Haziran sabah erken saatlerde gerçekleşecek olan yeniay biraz gizemli, kapalı kapılar ardında olan bitenleri de kapsayacak. Kapalı bir alanda gerçekleşecek olması elde olmayan kadersel etkileri de beraberinde getirecek.

Yengeç yeniayında yine Yengeç Burcunun yükseliyor olması, temsil ettiği konular üzerinde çok daha yoğun enerjiler olduğunu gösteriyor. Yengeç burcu Ay ile yönetilir. Ay ise Güneşin yanında ve tüm ışığını kaybetmiş ise fikirler, olaylar olgular henüz tohumlanma evresinde demektir. Duygusallığımızı uç noktalarda yaşayabiliriz. Sevdiklerimiz, bizden olanlarla ilgili bağlarımızı sorgulayabiliriz. Görmezden geldiklerimizi görmek için dengede olmaya özen göstermemiz gerekiyor, Bilge Kuş. Lilith yeniayın yanında iken her şey karışık olabilir.

LİLİTH, İLK İSYANKAR MI?

LİLİTH

Mitler, halkların gelişim süreçlerinde çoğalan ve o halkın hayatının her alanında varlığını sürdüren, zamana meydan okuyan söylencelerdir. Tanrılar ve Tanrıçaların da hikayelerini, geçmiş yaşamı anlatan masalsı türdür. Her toplumda aynı kahramanın farklı hikayelerine rastlamak mümkündür.

Lilith; Sümer mitolojisinde Adem’in ilk karısı olarak geçer. Adem’e yani ataerkil topluma itaat etmeyen Lilith ilk isyan ateşini yakanlardandır. Tarih boyunca bu isyanın sonucunda; çocuk katili, şeytan ile işbirliği yapan hatta cinlerin anası olarak kabul edildi. Yahudilikte Şeytan olarak bilinen Lilith; Hıristiyanlarda ve hatta antik dünyada ana tanrıça mertebesindedir.

Gılgamış Destanı’nda şöyle bahseder:

Yuvasını Huluppu ağacının köklerine kurdu.

Ağacın dallarından Anzu-Kuş kuluçkaya yattı.

Ve gövdesinde karanlık bakire Lilith evini inşa etti…

Gılgamış eğitilemeyen yılanı öldürdü.

Anzu-Kuş yavrularıyla dağlara uçtu.

Ve Lilith evini yıkarak vahşi, ıssız yerlere kaçtı.

Sümerler’de “lîl” yel, esinti, meltem anlamına gelir. Buradan da pek çok dile ve kültüre yayıldığı anlaşılmaktadır. İbranicesi Laylâ, Arapçası Leylâ, Süryanicesi Leyla… Sümerlerde Fırtına Tanrısı En-Lîl gökyüzüyle yeryüzü arasını hava ile tamamlamış ve birbirine bağlamıştır. “Lîl” eki hava ile bağlantılıdır; nefes, hava ve ruh anlamları da verilmiştir.

Lilith, ibrani mitlerine göre topraktan yaratılmıştır. Adem’in ilk eşidir. Cinsel birleşmede Lilith’in sırtı hep yere yani toprağa değer. Adem’in sırtı gökyüzüne dönüktür. Toprak verimli, üretken, doğuran, anaerkil ve yeryüzüdür. Anayı toprak, babayı gökyüzü sembolize eder. Öte yandan karanlığı, ölmeyi, cehennemi, gizli saklı şeyleri, yerin altını da toprak simgeler. Ama gökyüzü hep aydınlık tarafı, ataerkilliği temiz ve arı olanı temsil eder. Gökyüzünden melekler iner, vahiy iner, yaratıcının varlığı oradadır. Lilith bu duruma itiraz eder ve eşitlik ister. Çünkü ikisi de topraktan yaratılmışlardır.

İlk çatışma böylece başlar. Adem bu isteklerini kabul etmez. Kadın doğurgandır, toprak anayla aynıdır, bu sebeple sırtı yere gelmelidir. Gökyüzü yukarıda toprağın üzerindedir o yüzden onun sırtı gökyüzüne dönmelidir. Lilith böylece cennetten kaçar. İlk eşitlik mücadelesi böylelikle başlamıştır.

Şeytan ile birlikte olur, ondan çocuklar doğurur. Adem Tanrı’ya yalvarır ve Lilith’in geri gelmesini ister. Tanrı bunun üzerine üç meleğini görevlendirir. Ama Lilith ikna olmaz. Tanrı ceza olarak her gün 100 çocuğunu öldüreceğini söyler. Lilith ise Havva’dan olan çocukları öldüreceğini söyler. Ve bundan sonra yeni doğan bebeklere de musallat olur. Kız çocuklarını 20 günde erkek çocuklarını 9 gün içinde öldüreceğine inanılır. Bu yüzden yeni doğan çocuklar çeşitli ritüeller ile korunur. Dışlananlardan yana olur.

Günümüzde doğum sonrası Al bastı, Al karısı, kullanılan deyimlerde buradan gelmektedir.

ASTROLOJİDE LİLİTH

Kara Ay Lilith, Ay Dünyamızın etrafında bir elips yörüngeyi takip ederek döner. Ay’ın Dünya’dan en uzak olduğu nokta ise Lilith olarak adlandırılır. Gökyüzündeki geometrik bir hayali bir yerdir. Her şeyden uzak , özgürlüğümüze düşkün olduğumuz, uzlaşıdan yana olmadığımız, isyan halinde olduğumuz yerdir. İkili ilişkilerde güvensizlik, cinsel konular, kabul görmediğimiz, dışlandığımız yerler, içimizdeki kin, nefret ve intikam duyguları ile derinlerdeki öfkemizi temsil eder.

Bir doğum haritasında kişinin en ilkel dürtülerini, davranışlarını, korkularını, ifade eder. Bastırılmış cinselliğimiz, kişiliğimizin en karanlık yönleri, bizi aciz ve savunmasız hissettiren şeyler

Ay, Dünyaya çok uzak bir yerde gerçekleştirecek bu yeniayı bu nedenle Lilith ile birlikteler. Yengeç Burcunda bulunan Lilith ise aileyi ilgilendiren gizli saklı durumların ortaya çıkabilecek olması. Yeniden yapılanması gereken bağlar.

Ayrıca Yengeç Burcundaki Lilith ihtiyaçlarını isteyemez, kendisini boğulmuş ve aciz hissedebilir. Bu yeniaya çok yakın olması ise halkın ve yönetimin kendisini boğulmuş ve çaresiz hissettiğini anlatabilir.

Yeniay Haritasındaki diğer gezegen etkileşimleri:

Jüpiter Koç burcunda ve bu yeniayda negatif etkili. Olayları anlamadan dinlemeden hareket etmemeliyiz. Az önce dediğim gibi abartmak, heyecana kapılıp anlamsız ve büyük hareketler yapmak, körü körüne inanmak, başlamadan yargıda bulunmak, kibirli tavırlar içerisine girmek, sonuçlarını sevmeyeceğimiz olaylara götürebilir, bizi. Sabırsız ve heyecanlı Koç burcunda mücadeleyi abartmamıza neden olabilir.

Öte yandan Venüs İkizler ile uyumlu açısı olan Jüpiter, sanatsal faaliyetler, kadınlar, kediler, ikili ilişkiler, güzel haber, gençler, gazeteciler, basın yayın organları ve finans konularında bize olumlu etkiler sunuyor. Fakat yinelemekte fayda gördüğüm gibi, her şeyi dozunda yaparak, atacağımız adımlarda fevri ve gözü kara davranmadan şanslı yanlarımızı fark ederek hareket etmeliyiz. Sanatta ve yatırımlarınızda yaratıcı yönünüzü keşfedebilirsiniz.

Koç Burcunun yönetici gezegeni Mars hakim olduğu yerde ve Pluton ile çatışmalı bir süreçte. Savaş ve mücadele konularında sertlikler, dönüşümler ve krizlerle karşılaşabiliriz. Girdiğimiz mücadele her ne ise bizi dönüştürebilir, tutkuyla ya da çok büyük öfkeyle bağlı olduklarımız canımızı acıtabilir. Açık düşmanlar evinde gerçekleştiği için mücadele ederken tarafımızın belli olacağı kesin gözüküyor.

Ruhumuz ait olduğu yeri, sığındığı ve güvendiği limanı arıyor olacak belki de. Aradığını bulabilecek mi? Bilinçaltımızın, geçmişimizin, atalarımızın, köklerimizin yerini yeniden bulmak isteyeceğimiz bir dönem. Ev, emlak, yerleşim yerleriyle ilgili yeni kararlar, karanlıkta kalanlar, bu alanlar üzerinde abartılı karamsarlık hakim olabilir. Gizli saklı ilişkiler, sadakat ya da sakatsizlikle ilgili olaylar ve yeni durumlar söz konusu olabilir.

Sisli havaları seven Neptün ise retro hareketine başlamadan önce şimdi durağan pozisyonda. Ani duygu patlamaları ya da tamamen gözden kaybolmak isteyebiliriz. Jenerasyon gezegenlerinin retroları uzun sürer ve bizi yavaş yavaş zamana yayılarak etkiler. Tekrar gözden geçirmemiz için yeni fırsatlar, üzerinde geçmemiz gereken yarıda bıraktığımız ama tamamlanması gerekenler var.

Uranüs, Kuzey Aydüğümünün yanında. Bizi şaşırtan isyankar gezegenimiz beklenmedik ve ani gelişmeler olacak diyor. Boğa burcunu temsil eden tüm konular üzerinde şoke edici ve ani gelişmeler var. Para piyasaları, konfor alanımız, sanat, yeme içme alışkanlıklarımız, toprak ve tarım ile ilgili konulardaki ani gelişmeler.

Memurlar, işçiler, doktorlar ve genel tüm çalışanlar ile ilgili yeni düzenlemeler ve kanunlar çıkabilir.

Haritada dikkatimi çeken başka bir detay ise 7 rakamının yoğun bir şekilde görülmesi. Ay, Güneş, Yengeç burcunun 7° (derecesinde) Venüs İkizler 7° (derecesinde) ve Jüpiter Koç 7° (derecesinde).

Yedi rakamı tüm kültürlerde çok önemli bir yere sahiptir.

3 ile 4 toplamıdır . Ruhun madde ile birleşmesini simgeler. Madde ve maneviyat birleştiğinde bütüne ulaşırız. Tanrı yaradılışı 6 günde tamamlamış ve 7. gün dinlenmeye çekilmiştir. Kutsal geometride ise yaşamın ilk çiçeği tohumlarla ortaya çıktı. 1 sayısından ortaya çıkan 7 sayısı evrenin diğer bir gelişimidir. Bu sayının sembolü ise Yaşam Çiçeği’dir. Gezegeni ise Neptün’dür.

Enoş, Nuh, İbrahim, İshak, Yakub, Musa ve İsa dünyanın, yani Bilgelik Evi’nin 7 sütunu ya da 7 çobanıdır. Vahiy 7 döngüsel dönemde
gelir ve yedinci, son peygamberi izleyen iınam dirilişi başlatacaktır.
lsmaıli filozoflar, ilahi yaradılış sözcüğü kun fayakun’un (knfylmn yazılır), “Ol! ve olur”un 7 harfindeki 7 ezeli çeşmeden akan ilkeleri bilirlerdi; ezeli sisten önce 7 cennet sonra da 7 yeryüzü doğdu. 7 büyük
peygamber 7 göksel küreye karşılık gelir, her peygamberin 7 yeryüzüne karşılık gelen döneminde 7 imam ortaya çıkar; her peygamberin
12 burca karşılık gelen 12 vekili vardır ve her imam için 12 “ada”ya
karşılık gelen 12 hüccet (kanıt) bulunur.

7, Hindistan’da çok sık ortaya çıkmıştır Gerçekten de, 7, 3’ün yanı sıra, Vedalar’daki en önemli sayıdır. Özellikle de 7 eşi, annesi ve
kız kardeşi, 7 alevi, ışığı, dili olan, kendisine yedikatlı şarkılar adanan ateş tanrısı Agni ile bağlantılıdır. Güneş tanrısının 7 atı arabasını
gökler boyunca çeker. Rigveda, 7 yıldızdan ve tanrıların içeceği olan
cennetsi soma’ dan oluşan 7 dereden söz eder.

7, kadim tıptada önemliydi: Hipokratik gelenekte, 7 sayısının hastalıkları ve bedende yıkıcı olabilecek her şeyi yönettiği söylenir. Antikite dönemi hakimleri acı verici hastalıkların 7 gün ya da 7’nin katı
sürdüğünü bilirlerdi.

SABİT YILDIZLAR

Yeniay Mirzam sabit yıldızıyla kavuşuyor. Mirzam iyi enerjili bir yıldızdır. Sirius’un habercisi niteliğindedir. Sadık olan ikinci liderleri temsil eder. Sirius’tan önce doğar, haberci özelliği buradan gelir. Liderin geleceğini haber verir. Bir şeyleri ilan etmek, duyurmak anlamı da taşır. Sadık olmayı da anlatır.

SABİAN SEMBOLÜ

İNSAN KIYAFETLERİ GİYİNMİŞ VE ÖNEMLİ GEÇiT TÖRENİNDE OLAN BİR GRUP TAVŞAN

Bu Sabian Sembolü keşfedilen yeni yetenek ve olası durumlarda birden hareketlenebilecek ve sıçrayış gösterebilmeyi anlatır. Hepsini birden yapabilme gücü, yeteneklerin keşfedilmesi ve ardından ödüllendirilmesi gelebilir. Geleceğe adımları zekice, yüksek duygularla atmak.

Olumsuz yanı ise olmadığın bir kılığa bürünmek. Fazla ve abartı içeren hal ve hareketler içinde maskeler takarak dolaşmak. Altında yatan ise yetersizlik ve onaylanmama isteğidir. Gösteriş yapmak uğruna olmadığın birisine dönüşmek. Aldatma ve tabi ki en önce öz aldatma. Doğru yerden bakabilmek önemli.

TÜRKİYE HARİTASI ÜZERİNE ETKİLERİ

7 derece Yengeç Burcundaki yeniay ülkemizin yükselen derecesinin tam üzerinde gerçekleşecek. Bu da bize ülkemiz açısından çok önemli bir yeniay olduğunu, adımızdan daha çok söz ettireceğimizi gösteriyor. Ayrıca ülkemizin savaş ve mücadele konularında büyük kararlar alabileceğini, yöneticilerin güçlerini tam olarak kullanmaktan çekinmeyeceğini söylüyor bu yeniay. Büyük ve abartılı söylemler, muhalefet ve iktidar cephesinde gerginliğin tırmanması gibi durumlarda söz konusu olabilir.

Yengeç, Ay yönetimindeki göğüsleri, mideyi yönetir ve kanser vakalarıyla ilişkilendirilir. 12. ev hastaneleri bakımevlerini, kadersel koşulları anlatır. Bu nedenle tavsiyem rutin kontrollerinizi yaptırmanızdır.

Yengeç stelyumlu Sezen Aksu’nun Merkür ve Jüpiter derecesine yakın bir yeniay. Yeni fikirler ve projeler başlatabilir, 12. evinde olduğu için henüz ortaya çıkmayabilir. Sağlığıyla ilgili haberler alabiliriz. İyi haberler almak ümidiyle.

YENGEÇ YENİAYININ BURÇLARA ETKİLERİ

(Yükselen Burcunuza Göre Okuyunuz)

KOÇ BURCU:  Aileniz, yuvanız ve atalarınızı temsil eden ev alanınızda gerçekleşecek bu yeniay sevgili Koç’lar. Ev, emlak ve alım satım yapabilir, bu alanda yepyeni kararlar alabilirsiniz. Yeni bir yere taşınabilir, bekar iseniz evlenme kararı alabilirsiniz. Ev içinde yeni düzenlemeler yapabilir, geçmişe ait konularla meşgul olabilirsiniz. Duygularınızın coşkun olduğu bir dönemdesiniz. Aile büyüklerinizle tartışmalı ortamlara girebilirsiniz. Bu konuyla ilgili yeni kararlar alınabilir. Doğum haritanızda nelerin şifrelendiğini veya aldığınız kişisel etkileri öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz

BOĞA BURCU: Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzen ve komşularınız, iletişiminiz ve kısa seyahatlerinizi ilgilendiren ev alanınızda gerçekleşecek, sevgili Boğa’lar. Bu alanda çok daha duygusal kararlar alabilir, duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Yakın çevrenizde iletişiminizde alıngan tavırlar içinde olmamaya özen göstermelisiniz. Yanlış ve zamansız çıkışlarınız olabilir. Kendinizi yanlarında aile gibi hissettiğiniz yakın arkadaşlarınızla kısa seyahatlere çıkabilirsiniz. Yeni bir kararla araç almak isteyebilirsiniz. iletişim bu ara sizin için duygusal bir rahatlama aracı olacak. Yazmak, konuşmak, anlatmak size iyi gelecektir. Doğum haritanızda nelerin şifrelendiğini veya aldığınız kişisel etkileri öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İKİZLER BURCU: Maddi kaynaklarınız, size ait gelirleriniz ve değerlerinizle ilgili yeni gelişmeleri anlatan ev alanınızda gerçekleşecek bu yeniay sevgili Yengeç’ler. Bu alanda abartıdan ve fazla savurgan tutumdan uzak durmanızda, harcamalarınızı dengelemenizde fayda var. Maddi durumunuzla ilgili iyileşmeler gözüküyor, harcama sınırlarınızı belirlemeniz gerekebilir. Üyesi olduğunuz gruplar ve topluluklar ilgili abartılı durumlar söz konusu olabilir ve bu sizi duygusal yönden etkileyebilir. İdealleriniz ve hayallerinize giderken yine abartıdan uzak durmanızı gerekiyor. Doğum haritanızda nelerin şifrelendiğini veya aldığınız kişisel etkileri öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz .

YENGEÇ BURCU: Sizin burcunuzda, birincil motivasyonlarınızı, dış görünüşünüzü temsil eden ev alanınızda gerçekleşecek bu yeniay sevgili Yengeç’ler. Dış görünüşünüzle ilgili yeni kararlar alabilir, imaj değişikliğine gidebilirsiniz. Yaşamsal motivasyonlarınızla ilgili de yeni kararlar alıp bunları uygulamak isteyeceksiniz. Patronlarınız ve üstlerinizle çatışmadan ve abartılı duygu durumlarından uzak durmanız gerekiyor. İçinizdeki en karanlık yönle yüzleşip duygusal açıdan rahatlayacaksınız. Yaşamınızda oldukça yoğun duygular içerisinde olan siz Yengeç’ler bu dönem abartılı duygusal krizlerden uzak durun, olur mu? Doğum haritanızda nelerin şifrelendiğini veya aldığınız kişisel etkileri öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

ASLAN BURCU: Bilinçaltınız, geçmişiniz, kadersel koşullarınız, kendinizi feda ettiğiniz ev alanında gerçekleşecek bu yeniay sevgili Aslan’lar. Bu alanda yepyeni kararlar alabilir ve hayata geçirebilirsiniz. Gizli bir duysal bağ kurabilir, birisine ait hissedebilirsiniz kendinizi. Ayrıca gizli düşmanlarınız tarafından da gözleniyor olabilirsiniz, bu konuya dikkat edin. Uzak yerler, uzaktan aldığınız bir eğitim ya da yüksek öğrenimle ilgili sorunlar olabilir. Bu durumu zamanında çözmeye çalışın büyüyebilir. Doğum haritanızda nelerin şifrelendiğini veya aldığınız kişisel etkileri öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BAŞAK BURCU: Üyesi olduğunuz, içinde bulunduğunuz büyük arkadaş grupları, hayattaki hayalleriniz ve ideallerinizi temsil eden ev alanında gerçekleşecek bu yeniay sevgili Başak’lar. Bu alanda yeni gelişmeler, yeni başlangıçlar yapacaksınız. Abartılı duygu durumlarından bir şeyleri fazla idealize etmekten kaçınmanız gerekiyor. Borç ve krediler evinizde duran Jüpiter; fazla borç altına girmekten sakın diyor. Bu alandan zorlanama yaşayabilirsiniz, harcamalarınıza dikkat edin. Doğum haritanızda nelerin şifrelendiğini veya aldığınız kişisel etkileri öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

TERAZİ BURCU: Yaşamdaki hedefleriniz, kariyeriniz, toplumun sizi görme şekli, statünüz, üstlerinizle olan ilişkilerinizi anlatan ev alanınızda gerçekleşecek bu yeniay sevgili Terazi’ler. Bu alanda yepyeni gelişmeler olabilir. Kariyerinizle ilgili yeni bir dönem ve başlangıçlar mümkün gözüküyor. Ve sizden yetkin insanlar tarafından desteklenebilirsiniz. Rakiplerinize ve açık düşmanlarınıza dikkat etmelisiniz. Sizin durumlar karşısında takınacağınız tavırlar olayların seyrini etkileyecektir. Duygusal fırtınalara dikkat edin. Doğum haritanızda nelerin şifrelendiğini veya aldığınız kişisel etkileri öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

AKREP BURCU: Hayat felsefeniz, yüksek öğrenim, uzaktan eğitimleriniz ve uzak yerleri anlatan ev alanınızda gerçekleşecek bu yeniay sevgili Akrep’ler. Bu alanda yepyeni gelişmeler , kararlar ve yeni adımlar atabilirsiniz. Uzak yerlere seyahate çıkabilirsiniz. Yabancılardan gelen yeni iş teklifleri olabilir. İş yerinde abartılı duygu durumları yaşanabilir, günlük işleriniz için daha fazla çaba sarf edebilirsiniz. Bu alanlarda abartıdan ve olayları büyütmekten kaçınmanızda fayda var. Doğum haritanızda nelerin şifrelendiğini veya aldığınız kişisel etkileri öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

YAY BURCU: Kendinizi, iç dünyanızı gözlemlediğiniz psikolojinizi, krizlerinizi, ameliyatları anlatan ev alanınızda gerçekleşecek bu yeniay sevgili Yay’lar. Dönüşmek ve yenilenmek için yepyeni kararlar alacağınız bir yeniay. Aşk hayatınız, çocuklarınız ve hayattan aldığınız zevklerle ilgili keskin bir dönemeç. Ezoterizm, okültizim ve psikoloji alanında yeni eğitimlere de başlayabilir, bu alanda yardım alma konusunda yeni adımlar atabilirsiniz. Ortak kazanç ve miras alanınız olan bu evde yeni kararla alacaksınız. Aşk hayatınız ve keyifleriniz konusunda abartılı duygu durumlarından kaçınmanız gerekiyor. Doğum haritanızda nelerin şifrelendiğini veya aldığınız kişisel etkileri öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

OĞLAK BURCU: Sizin ortaklıklar, evlilik, danışanlarınız, açık düşmanlarınızı anlatan ev alanınızda gerçekleşiyor bu yeniay sevgili Oğlak’lar. Bu alanda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Karşıt burcunuzda gerçekleşen bu yeniay evlilik hayatınızla ilgili yeni kararlar almanıza neden olabilir. Duygusal anlamda alınganlıktan uzak durmanızda fayda var. Aileniz, kökleriniz, eviniz ve atalarınızla ilgili konularda abartılı duygu durumlarına dikkat edin, alınganlıklarınızın artacağı bir dönem.  Karşıt burcunuzda gerçekleşecek yeniay bilhassa aile yaşamınızda etkili olacak. Doğum haritanızda nelerin şifrelendiğini veya aldığınız kişisel etkileri öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

KOVA BURCU: Günlük rutinleriniz, akut hastalıklarınız, evcil hayvanlarınız ve iş yaşamınızla ilgili ev alanında gerçekleşecek bu yeniay sevgili Kova’lar. Bu alanda yepyeni kararlar alıp bu alanları düzenleyeceksiniz. Bu alanda duygusal patlamalara dikkat edin, lütfen. Her şey üzerime geliyor hissi yoğunlaşabilirsiniz. Yakın yerlere seyahat etmek isteyebilirsiniz, bu alanda engeller çıkabilir. Araç kullanırken de azami dikkat göstermenizde fayda var. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve kuzenlerinizle ilgili durumlarda abartılı tavır ve davranışlara dikkat edin. Doğum haritanızda nelerin şifrelendiğini veya aldığınız kişisel etkileri öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

BALIK BURCU: Sizin aşk hayatınız, hayattan aldığınız keyifler varsa çocuklarınızla ilgili ev alanınızda gerçekleşecek bu yeniay sevgili Balık’lar. Yeni bir aşk hemen kapınız çalabilir. Bir bebek haberi alabilirsiniz. Maddi yatırımlarınızla ilgili büyük ve somut adımlar atabilirsiniz. Yine de bu alanda abartıdan uzak durmaya, harcamalarınızı planlı yapmaya gayret edin. Yarını planlayarak hareket etmeye çalışın. Doğum haritanızda nelerin şifrelendiğini veya aldığınız kişisel etkileri öğrenmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kaynakça

  • Schimmel, Annemarie : Sayıların Gizemi
  • Ercan, Akyıldız, C: “Mitolojide Çocuk Katili Kadınlar: Lilith, Lamia,Medea, 2013
  • Özbay, Ender: “Adem – Havva -Lilith Figürleri İzlendiğinde Bir Olanaksızlık Miti: Aşk, 2013
  • Çınar, Aynur: “Lilith, Yahudi Mitolojisinde Ana Tanrıça’nın Düşüş ve Şeytana Dönüşüm Serüveni”, 2018

Sevgilerimle, Görüşmek Üzere…

ŞERİFE ESEN

Bir Cevap Yazın

%d